De Negen, Nederlandse steencirkel op de Schaapshoeve

Al sinds jongs af aan ben ik nieuwsgierig naar mysterieuze plekken. Plekken die volgens de huidige wetenschap niet verklaard kunnen worden: hoe, wat, waarom? Een van die plekken die ik dolgraag wilde bezoeken, is Stonehenge. Nadat ik daar in 1991 voor het eerst was, wilde ik er nog meer meer bezoeken en onderzoeken. Op reizen door Groot-Brittannië, Ierland en Bretagne stonden de megalitische (megas is groot, lithos = steen) bouwwerken centraal op de routeplanning. Ook onze rijke Nederlandse geschiedenis werd niet vergeten. Denk maar aan de prachtige hunebedden in Drenthe en wist je dat er duizenden prehistorische grafheuvels in Nederland zijn?

Er zijn zo veel verschillende soorten: dolmen, tumulus, grafheuvels, hunebedden, cairns, menhirs, standing stones, stenen rijen, steencirkels. Sommige overlappen qua bouwstijl, andere zijn net weer anders. Ze kunnen duizenden jaren ouder zijn dan de piramides. Draagstenen of staande stenen van honderden kilo's tot dekstenen van wel veertigduizend kilogram. Ze zijn door verschillende volkeren gebouwd en door verschillende volkeren gedurende honderden of duizenden jaren in gebruik geweest. Gedecoreerd met rock art, zoals in de Boyne Valley en Gavriniz, of meestal niet. Uitgelijnd op de zon, de maan, de sterren of het omringende landschap.

Het zijn verwonderlijke plekken: hoe zijn ze gemaakt, waar zijn ze voor bedoeld? Het zijn niet alleen plekken waar overledenen begraven of gecremeerd worden. Dat is net zoiets als stellen dat een kerk alleen een begraafplaats is. Er ligt vaak wel een begraafplaats bij de kerk, maar in de kerk gebeurt nog veel meer: vieringen, huwelijken, doop, etc. De megalitische bouwwerken worden steeds vaker gezien als een tempel, een ceremoniële plek.

Op mijn reizen bleken het bijzondere en fijne plekken te zijn. Ik ervoer een verbinding met hemel en aarde, een deel uitmaken van het Grote Geheel, die me goed deed. Mijn man besloot dat het tijd werd voor een steencirkel op het weiland naast ons centrum voor persoonlijke groei en welzijn.

/ | \

Een Nederlandse steencirkel

We gingen op een jarenlange speurtocht naar grote stenen. Want waar vind je in moerassig en zanderig Nederland grote stenen? De reis ging van Drenthe naar Zuid-Limburg, over de grens naar Duitsland. Uiteindelijk werd ons op onze thuisplek de Schaapshoeve de verbinding gebracht: een steengroeve in de Achterhoek. Daar hadden ze grote stenen die uit de Nederlandse bodem opgekomen zijn.

Toen de komst van de stenen zo in zicht kwam, hebben we in afstemming het midden van de steencirkel gewicheld. Daar omheen kwamen op een winterse dag eind november 2017 de negen stenen van de steencirkel, met als bonus de outlier die het geheel verankerde. De steencirkel heeft een doorsnede van negen meter en de stenen staan, net zoals o.a. in Carnac, met de laagste stenen in oosten en de hoogste stenen in het westen. De belangrijkste uitlijning hebben we gericht op de midwinter zonsopkomst. Het midden is gemarkeerd met een (platte) steen, zoals we in Ierland wel gezien hebben.

En wat heb jij in het weekend gedaan?
Oh, ik heb met mijn man een steencirkel aangelegd!

De volgende dag leek het alsof de steencirkel er altijd al gestaan had.

/ | \

Welkom in de Negen (42sec)

/ | \

De Schaapshoeve steencirkel

 1. Poortwachter; markeert met steen 9 de ingang op het noordoosten
 2. Lente/Herfst equinox: punt van zonsopkomst aan de horizon; dit punt ligt op het Oosten
 3. Winterzonnewende: punt van zonsopkomst aan de horizon; bij de boswal zie je nog een zgn. outlier steen; deze outlier markeert voor ons het belangrijkste punt in de steencirkel: de zonsopkomst bij de winterzonnewende
 4. Verbinder (geen specifieke uitlijning op een astronomisch punt)
 5. Winterzonnewende: punt van zonsondergang aan de horizon
 6. Lente/Herfst equinox: punt van zonsondergang aan de horizon; dit punt ligt op het Westen
 7. Zomerzonnewende: punt van zonsondergang aan de horizon
 8. Verbinder (geen specifieke uitlijning op een astronomisch punt)
 9. Zomerzonnewende: punt van zonsopkomst aan de horizon;
  + Poortwachter; markeert met steen 1 de ingang op het noordoosten

Het centrum is gemarkeerd met een lage, platte steen.

Aan de rand van het weiland ligt de outlier steen op de lijn van de midwinter zonsopkomst.

/ | \

Uitlijning van de Negen

Neem bij je volgende bezoek aan de Schaapshoeve een gratis steencirkel-ansichtkaart mee. Op de achterkant van de kaart vind je de uitlijning kort uitgelegd.

/ | \

We organiseren activiteiten met de steencirkel, zoals een stenendag of avondwandelingen. Verdere informatie over het bezoeken van de steencirkel vind je op de website van de Schaapshoeve.
 

CW/20200706

 

- Vriendjes met het donker -

Het belang van het donker en
de vreugde van sterren - werkboek

- TIP!! -

Joy of the Labyrinth
met Tony Christie
zaterdag 30 oktober

- 99x Winter Labyrinspiratie -

online labyrint workshop
start op maandag 2 november

also available in ENGLISH!

- de Schaapshoeve -

centrum voor persoonlijke groei en welzijn
voor workshops, lezingen, concerten

om te volgen of te geven!

Cawen & Labyrinspiratie

mail welkom@cawen.nl of bel 06 11 58 72 04