Bloedmaan, blauwe maan, supermaan, superlatieven

Op internet verschijnen steeds meer artikelen over de wondere krachten  van de maan. Ik vind dat fijn. De maan laat tenslotte een prachtige cyclus zien van groei, verval en nieuw begin. De invloed van de maan op  water (en dus ook op mens, dier en plant) is al eeuwen onbetwist. Je  kunt je leven op deze wassende en afnemende energieën afstemmen en inrichten en daarmee verrijken.

Naast praktische handreikingen om je handelen en wandelen op de  maanenergie af te stemmen, zie ik ook veel maanwedstrijdjes. De volgende  maan wordt nog groter sterker zeldzamer roder blauwer eclipsiger  aangekondigd dan de vorige. Ik wilde wel eens weten hoe dat zit en heb  het een en ander op een rijtje gezet.
 
Maan & namen

In een kalenderjaar (gebaseerd op de 365/366 dagen rondje om de zon)  kan je 12 of 13 keer een volle maan zien. De 13e volle maan komt eens in  de drie jaar voor. Veel natuurtradities beginnen volle manen te tellen  vanaf midwinter (21 december).

Van oudsher hebben de manen een  naam, bijvoorbeeld ijsmaan, eimaan of oogstmaan. Deze namen zeggen vaak  iets herkenbaars uit de natuur op dat moment. Verschillende tradities  hebben verschillende namen voor de manen. De maannaam geldt vaak voor de  hele ‘maan-maand’.
 
Maan & maansverduistering

Een maansverduistering (eclips) doet zich alleen voor bij volle maan,  als de aarde tussen de zon en de maan in staat. De maan beweegt zich  door de bijschaduw of door de kernschaduw van de aarde, waardoor er  verduistering optreedt. Omdat de baan van de maan om de aarde iets helt,  vindt er niet elke keer een maansverduistering plaats.  Maansverduisteringen komen een aantal keer per jaar voor. (Elk jaar zijn  er vier tot zeven eclipsen: sommige maan, sommige zon, sommige totaal,  sommige gedeeltelijk.)

Op het hoogtepunt van de totale  maansverduistering ontstaat door verstrooiing van het licht door de  atmosfeer van de aarde een roodachtige gloed op de maan. Dit effect  wordt tegenwoordig populair een ‘bloedmaan’ genoemd.
 
Maan & supermaan

De maan draait om de aarde niet in een cirkel maar in een ellips-vorm.  De maan staat dus soms verder van de aarde af (apogee) of juist  dichterbij de aarde (perigee). Hierdoor lijkt de maan vanaf de Aarde ten  tijde van perigee iets groter dan gemiddeld. Vooral bij maansopkomst  lijkt de maan heel groot: supergroot, supermaan.

Supermaan is  een populaire term. De officiële astronomische namen zijn perigee volle  maan  of een perigee nieuwe maan. Perigee betekent ‘dichtbij Aarde’.  Laten we eerlijk wezen: supermaan is een superduidelijke en  supermakkelijke term.

Gemiddeld komen supermanen 4-6 keer per jaar voor (in de vorm van volle maan en nieuwe maan).
 
Maan & bloedmaan

De term ‘bloedmaan’ of ‘blood moon’ in het Engels vindt zijn herkomst  in een boek uit 2013 van John Hagee, genaamd ‘Four Blood Moons:  Something is About to Change’. In dit boek wordt de naam ‘bloedmaan’  gegeven aan een reeks van vier totale maansverduisteringen, verschijnend  met een tussenpoos van zes manen, zonder tussenliggende gedeeltelijke  maansverduisteringen.

De naam ‘bloedmaan’ wordt recentelijk  vooral gegeven aan de maan bij maansverduistering. De rossige kleur van  de verduisterde maan wordt veroorzaakt door de schaduw van de aarde en  de verstrooiing van het licht in de atmosfeer.

Tenslotte kan de  naam ‘bloedmaan’ ook gegeven worden aan de maan die in andere tradities  ‘jachtmaan’ genoemd wordt. Als je er even over nadenkt, snap je wel hoe  dat zit.
 
Maan & blauwe maan

Meestal zijn er  drie volle manen in hetzelfde seizoen (lente, zomer, herfst, winter).  Soms vallen er vier volle manen in hetzelfde seizoen. In een oude  Amerikaanse almanak werd de naam ‘blauwe maan’ of ‘blue moon’ gegeven  aan de derde volle maan van vier in hetzelfde seizoen. Dit komt niet zo  vaak voor: eens in de drie jaar.

Soms wordt de 13e volle maan  in een jaar (eens in de drie jaar dus) een blauwe maan genoemd. Welke  maan deze ‘titel’ dan krijgt, hangt af van de traditie. Bijvoorbeeld  zoals hiervoor uit de almanak die derde maan uit de vier in hetzelfde  seizoen blauw noemt, maar het kan ook volle maan 1 of volle maan 13  zijn. Mits deze traditie überhaupt de term ‘blauwe maan’ gebruikt  natuurlijk.

In een uitgave van het tijdschrift Sky and  Telescope uit 1946 verscheen een artikel “Once in a Blue Moon”. (In het  Engels betekent dat iets dat niet vaak voorkomt.) De schrijver van het  artikel verwees naar de originele definitie, maar hij vereenvoudigde de  omschrijving naar ‘de tweede volle maan in een kalendermaand’. De term  verschuift hier van maanorigine naar zonnekalender.

Zowel in  januari 2018 als in maart 2018 vallen twee volle manen. De tweede volle  maan zou je dus ‘blauw’ kunnen noemen. Dat laat meteen zien dat met deze  zonnekalender-definitie het zeldzame aspect van de Engelse uitdrukking  ‘once in a blue moon’ vervalt.

De maan kan overigens wel een  blauwe gloed lijken te hebben. Dit wordt dan veroorzaakt door stof- en  asdeeltjes in de atmosfeer na een vulkaanuitbarsting op aarde.
 
Maan & zwarte maan

Vanuit de wicca is de term ‘zwarte maan’ ontstaan. Wat de blauwe maan  voor de volle maan is, is de zwarte maan voor de nieuwe maan: de  dertiende nieuwe maan in een jaar, de derde nieuwe maan van de vier  nieuwe manen in hetzelfde seizoen of tenslotte de tweede nieuwe maan in  een kalendermaand.

Ook kan de naam zwarte maan gebruikt worden  voor een maand waarin geen volle maan of geen nieuwe maan plaatsvindt.  Die beurt valt gewoonlijk toe aan februari, omdat februari de kortste  maand is. Februari 2018 heeft bijvoorbeeld geen volle maan.


Super rode blauwe eclips IJsmaan van 31 januari 2018

Ik hou van de maan. Van nieuwe maan via wassende maan naar volle maan  en terug via afnemende maan naar nieuwe maan. Een prachtige cyclus met  mooie wassende en afnemende energieën waarop ik mijn leven kan afstemmen  en inrichten.

Er zijn veel deskundigen die vanuit hun  vakgebied de energieën van zon, maan, planeten en verduisteringen voor  je kunnen uitleggen en toelichten. Volg hen en voel welke informatie bij  jou past. Laat je niet verleiden door de ‘ongelooflijk sterke zeldzame  donkerroodblauwe supermaansverduistering de volgende komt pas in 2514’  roepers. Trek je eigen plan en voel je eigen onderzoek.

De  volgende volle maan, die van 31 januari 2018, heet IJsmaan of Deathmoon  of nog iets anders, is een supermaan (staat dichtbij de aarde), is een  rode (totale maansverduistering) en een blauwe (tweede maan in dezelfde  kalendermaand). Voor ons overigens niet zichtbaar, die maansverduistering (wel voelbaar). Dan  weet je het vast.
 
Oh, nog één ding:
Ik vind elke maan een supermaan.

 

CW/20180122


 

/ | \

 

"Een reis van 1000 mijl begint met de eerste stap."

 - Lao Tse

Labyrinspiratie
waar je in het labyrint je inspiratie vindt