Een vonkje inspiratie

Maandinspiratie voor november

Beeld: CaWen
 

Voorouder Gebed

Toen je geboren werd,
werd de aarde je lichaam,
werd de steen je bot,
werd de zee je bloed,
werd de zon je oog,
werd de maan je geest,
werd de wind je adem.

Toen je naar de AnderWereld overging,
werd je adem de wind,
werd je geest de maan,
werd je oog de zon,
werd je bloed de zee,
werd je bot de steen,
werd je lichaam de aarde.

Toen wij geboren werden, deed je hetzelfde voor ons:
je riep de aarde en stenen op,
de zee kwam omhoog en de zon kwam naar beneden,
de maan scheen en de winden zongen.
Voor hen die na ons komen, zullen we doen wat jullie voor ons deden,
Wanneer wij gegaan zijn, zullen we doen wat jullie ons voor deden.

Voorouders, we eren jullie.
 

- Rev. Michael J. Dangler
www.MagicalDruid.com


/ | \

"Je hoeft alleen maar in het centrum te staan van wie je bent."

- uit het boek "Bezield leven" van Pamela Kribbe

Awen
een vonk van inspiratie