Jaarwielen

De jaartrainingen 'Gaia & godinnen in het labyrint' en 'Dryade als gids in het labyrint' zijn oorspronkelijk ontwikkeld om te onderzoeken in het labyrint. In 2018 zijn deze twee trainingen uitgewerkt als online persoonlijke ontwikkelingsreis, die je kunt volgen via internet. Een labyrintwandeling is vervangen door een bewuste wandeling, maar je kunt het labyrint uiteraard nog steeds inzetten als onderzoeksruimte.

Je ontvangt acht keer per jaar een e-mail met een document met informatie betreffende dat jaarpunt en een audiobestand met de visualisatie. Na de visualisatie maak je zelf een bewuste wandeling in de natuur (of dat nu in de stad of midden in de natuur is). De syllabus legt achtergronden voor je uit, geeft je handreikingen voor de bewuste wandeling en laat zien hoe je je inzichten daarna kunt verinnerlijken.

Je kunt elk jaar in januari starten.

Lees hier over de Cawen online jaarwielen.
 


Even terugblikken:

Gaia & godinnen in het labyrint
Verdiep je verbinding met de natuur... en met jezelf!

In deze acht sessies in het labyrint kan je...

 • een nauwer contact met de natuur en haar seizoenen ontwikkelen,
 • een nauwer contact met jouw eigen natuur en jouw seizoenen ontwikkelen,
 • de natuurlijke cyclus van zaaien en oogsten als spiegel gebruiken voor de cyclus van jouw wensen en resultaten,
 • kennismaken met de godinnen die onze voorouders in Noordwest Europa ooit in leven en dood, handel en wandel aanriepen,
 • het labyrint leren kennen als instrument voor zelfreflectie, ter inspiratie en als heilige ruimte.
   

Zaaien & oogsten, wensen & resultaten

Onze voorouders hadden de aarde en de hemel nodig om hun jaarplanning te kunnen maken. Wanneer is het tijd om te zaaien? Wanneer kan geoogst worden? Hoe houden we moed om de winter door te komen? Er waren acht momenten in het jaar die antwoorden op dergelijke vragen konden geven: vier hemelfeesten en vier aardefeesten.

Deze cyclus van zaaien en oogsten vindt ook in onszelf plaats. Dan spreken we over het proces om van je verlangens en dromen tot resultaten te komen. Acht 'godinnen van eigen bodem' (zoals Brigida, Flora, Nehalennia, Witte Wieven en Holle) staan symbool voor acht stappen in dit natuurlijke proces.  

Het labyrint biedt je de veilige ruimte waar je dit alles kunt onderzoeken.
 

Programma van de avond

De eerste avond begint met een korte uitleg over het labyrint en 'labyrint etiquette'.

De avonden zijn opgebouwd uit:

 • Ontmoeten
 • 'Blanco' labyrintwandeling om de openheid voor de avond te vergroten / de dag los te laten
 • Geleide visualisatie waar je je afstemt op de godin en het jaarfeest
 • Labyrinspiratie wandeling waarin je je eigen proces in de cyclus onderzoekt
 • Afsluiting

Na elke labyrintwandeling is er gelegenheid om aantekeningen te maken en om je ontdekkingen, indien je dat wenst, te delen.

Hou er rekening mee dat de avond soms wat kan uitlopen.
 

Inspiratiebronnen

Twee inspiratiebronnen die ten grondslag liggen aan deze cyclus zijn het boek "Godinnen van eigen bodem" van Ineke Bergman en "Glimlach van de sirene, reis door het Etruskisch labyrint op zoek naar de Godin" geschreven door Selma Sevenhuijsen.
 


Even terugblikken:

Dryade als gids in het labyrint

De dryade nodigt je uit!

In deze acht sessies in het labyrint kan je...

 • kennismaken met acht inheemse bomen, hun kenmerken en hun symboliek
 • kennismaken met acht dryades en hun kwaliteiten
 • ontdekken hoe deze kwaliteiten zich in jou bewegen
 • naar het bos leren kijken door de ogen van een bomensjamaan
 • kennismaken met het jaarwiel
 • het labyrint leren kennen als instrument voor zelfreflectie, ter inspiratie en als heilige ruimte
   

Doel van deze jaarcyclus

In deze cyclus wil ik je laten kennismaken met bomen en hen leren zien als meer dan alleen een achtergrondvulling van je boswandeling. Door te leren over de kenmerken en oude symboliek, krijgt een boom al een diepere laag. Door het toevoegen van de dryade, zoals ik geleerd heb bij Dusty Miller 13th, kun je ook een energetische laag ontdekken.

De opzet van elk van de acht avonden is je te laten kennismaken met een specifieke boom. Je wordt uitgenodigd om bij jezelf naar binnen te keren en jezelf eens te bevragen over hoe de kwaliteit van deze boom zich in jou verhoudt. Of de kwaliteiten bij jou in evenwicht zijn, mogen groeien, geuit mogen worden, gezien mogen worden, verzacht mogen worden.

Acht oude aarde- en hemelfeesten bieden je het moment in de tijd; het labyrint biedt je de veilige ruimte waar je dit alles kunt onderzoeken.
 

Dryade: boomgeest, boomziel

In de traditie van Dusty Miller 13th, de Britse bomensjamaan, betekent ‘dryade’ de boomgeest, de groepsziel, van de bomen. Elke boomsoort heeft een eigen dryade met specifieke kwaliteiten, zoals ‘grootmoeder’, ‘beschermer’, ‘geestelijke’, 'verpleegster', etc. 

Door de eeuwen heen hebben verschillende boomsoorten door hun specifieke fysieke kenmerken verschillende toepassingen gekregen. Ook in de oude verhalen en legendes spelen bomen een (soms grote) rol.

In de syllabus die je door het jaar heen opbouwt, wordt hierover het een en ander uitgelegd.
 

Programma van de avond

De eerste avond begint met een korte uitleg over het labyrint en 'labyrint etiquette'.

De avonden zijn opgebouwd uit:

 • Ontmoeten
 • 'Blanco' labyrintwandeling om de openheid voor de avond te vergroten / de dag los te laten
 • Geleide visualisatie waar je je afstemt op de dryade
 • Labyrinspiratie wandeling waarin je de vraag van de dryade onderzoekt
 • Afsluiting

Na elke labyrintwandeling is er gelegenheid om aantekeningen te maken en om je ontdekkingen, indien je dat wenst, te delen.

Hou er rekening mee dat de avond soms wat kan uitlopen.


Inspiratiebronnen

In 2007 ontmoette ik Dusty Miller 13th voor het eerst. Als bomensjamaan leerde hij mij naar bomenkijken als door zijn ogen: vanuit een diepe liefde, samenwerking en zelfs magie. Het werk, de kennis en de wijsheid die Dusty in de afgelopen jaren met mij gedeeld en aan mij overgedragen heeft, is de grootste inspiratiebron van deze cyclus. Wil je meer weten over Dusty, lees dan dit artikel.

Andere bronnen voor deze cyclus zijn o.a. het bomenwerk van Jos Kleijnen en de boeken van Fred Hageneder, Marjanne Huising en Abe van der Veen.


/ | \

"Waar je ook bent, daar begint het."

 - Kabir

Labyrinspiratie
waar je in het labyrint je inspiratie vindt